ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ LibreOffice

LibreOffice គឺ​ជា​ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​ឡើយ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង​នៅ​លើ Windows, Macintosh និង GNU/Linux, ហើយ LibreOffice ផ្ដល់​នូវ​កម្មវិធី​ចំនួន​ប្រាំមួយ ដែល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សម្បូរបែប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឯកសារ​របស់​អ្នក ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​កម្មវិធី៖ Writer, Calc, Impress, Draw, Math និង Base។ ការ​ទ្រទ្រង់ និង ឯកសារ​ជំនួយ ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់ ដែល​បាន​មក​ពី​សហគមន៍​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់, អ្នក​បរិច្ចាគ និង​ក្រុម​ស្ថានិក​ជា​ច្រើន។ អ្នក​អាច ធ្វើ​ការ​ចូលរួម​បាន!

ពិនិត្យ​មើល​នូវ​អ្វី​ដែល LibreOffice អាច​ធ្វើ​សម្រាប់​អ្នក​បាន »

ទាញ​យក​កម្មវិធី LibreOffice

Please donate! Consider donating to LibreOffice to fund our operational running...

Download LibreOffice

News at TDF Blog

 • LibreOffice 4.2.3 is now available for download

  2014-04-10

  Berlin, April 10, 2014 – The Document Foundation announces LibreOffice 4.2.3, the third minor release of the LibreOffice 4.2 family. LibreOffice 4.2.3 “Fresh” is the most feature rich version of the software, and is suited for early adopters willing to leverage a larger number of innovations. For enterprise deployments and for more conservative users, The […]

  Continue Reading »
 • Old unaccessible documents, rejoice!

  2014-04-02

  The Document Foundation announces the Document Liberation Project Berlin, April 2, 2014 – The Document Foundation (TDF) announces the birth of the Document Liberation Project (http://www.documentliberation.org), a home for the growing community of developers united to free users from vendor lock-in of contents. Together, these hackers will offer a solution to the routine problem faced […]

  Continue Reading »
 • LibreOffice community celebrates Document Freedom Day

  2014-03-26

  Today is Document Freedom Day, a day for the global celebration of information accessibility and open standards. The community behind LibreOffice, the leading free office suite, joins the celebration around the globe by participating in events and informing about the importance of truly free standards. “With tens of millions of users worldwide using LibreOffice, we […]

  Continue Reading »